VAN BƯỚM TÍN HIỆU ĐIỆN

Van bướm tay quay tín hiệu điện của hãng ARV - Malaysia được thiết kế trên cơ sở
Van bướm kiểu đĩa đệm có lắp thêm hộp tín hiệu điện cung cấp tín hiệu tới tủ điện
điều khiển hệ thống để thông báo tình trạng của Van đang đóng hay đang mở.

Van đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và được sử dụng rộng rãi trong hệ thống PCCC, HVAC, ....
Hàng có sẵn từ DN65 -> DN200 với số lượng lớn, giá cả cạnh tranh

Thông số kỹ thuật