Đặc điểm, thông số kĩ thuật và các kích thước của van.